Бизнес комуникация

 • persuation           Владеете ли “езика на бизнес комуникацията”?

           Как градите доверие сред колеги и партньори?

           Адаптирате ли стила си към “другата  страна” в   комуникацията?

           Съобразявате ли се с организационната структура, правила и политики за формална комуникация?

Всичко това можете да обсъдите, заедно с други участници в еднодневния отворен курс на Училище за бизнес компетенции “Бизнес комуникация”.

 

Цели

Да се представят важни принципи и техники и да се развият комуникационни умения, приложими при комуникация в работна среда – с партньори, колеги, между екипи и отдели.

 

Теми

1.    “Обясни ситуацията” – игра за запознаване с останалите участници в курса

2.   Въведение  в принципите на бизнес комуникацията

 •  Да се запознаем – вербални и невербални символи в автопрезентацията и как изграждаме доверие;
 • Начертай и обясни – персонална комуникационна диаграма и  бизнес език в работна среда;
 • Комуникация в среда с унифицирани технологии – принципи от добрата практика;
 • Умения за задаване на въпроси и изразяване при разговор „лице в лице”;
 • Умения за активно слушане и запазване на респект;
 • Характер и стилове на комуникация;
 • Проблемите в  в комуникацията и как да се справим -  парафразиране; адаптиране към стила на комуникация на “другата страна”;
 • Организационни структури, бизнес култира, процеси и правила за комуникиране;
 • Комуникация в условия на различия.

2.       Комуникация в работния екип

 • Обсъждане на  работни планове  – цели, задачи, проблеми и „тесни места“;
 • Провеждане на работни срещи с различно предназначение и обхват и овладяване на трудните участници и ситуации;
 • Ползване и съставяне на работна инструкция.

Практическата работа в обучението включва – индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри, анализ и обсъждане на ситуации от казуси, споделяне на личен опит.  

График        Communicaiton update Oct

Ползи за участниците

По време на обучението участниците ще споделят своя опит и практика в работата. Ще  придобият идеи  за нови подходи и инициативи, които могат да приложат  в работата си. Ще имат възможност да обсъдят мнения и идеи по различни казуси по практически ситуации с другите участници в обучението, ще получат повече гледни точки за реални работни ситуации. След обучението участниците ще разполагат с  инициативи, техники и подходи, които да приложат  в работна среда.

Място на обучение

Учебна зала на Училище за бизнес компетенции, София, ул. “Пиротска” 45 ет. 2 офис 20 /спирка на метрото “Опълченска”, изход ул. “Христо Ботев”/.

 

ЦЕНА за 1 участник – 180 лв. без включен ДДС