Календар

Пътят на жената в Лидерството
Създава ли жената-лидер нова парадигма в Лидерството? Какви са предизвикателставата в нейния път към Лидерството и как ги преодолява? Това е фокусът на програмата за жени-лидери на Училище за бизнес компетенции. Програмата следва естествения път в развитието на жената в лидерска кариера, в началото на който стои личната мотивация и стремежът към баланс на лични и професионални цели. Програмата подпомага участниците си в развитието на лични ролеви модели за лидерско поведение, тестването им в среда на съмишленици и пренасянето им към работната среда в организациите, в които работят.
Повече
EBC*L–A Финанси за нефинансисти
Искате ли да разбирате "финансовия език", така че да участвате активно в разговори с финансистите на работното си място? Искате ли да разберете по-ясно какви разходи възникват във Вашата дейност и кои от тях подлежат на контрол и промяна? Искате ли да бъдете в състояние да планирате цели, които имат своите икономически аргументи? С този курс ще можете да защитавате необходимите разходи в дейностите, с които сте ангажирани и ще бъдете наясно как се формулират целите за печалба. Учебните цели в курса са разработени в съответствие с потребностите на бизнеса за икономическо знание и умения на специалистите, а сертификатът след успешното полагане на изпит EBC*L в Ниво А гарантира международно признание на компетенции, приети като добра практика за бизнес образование в повече от 30 държави в Европа и света.
Повече
Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Повече