Календар

AgilePM®/AgileBA® Foundation
Един курс - два сертификата! Този комбиниран тридневен курс обединява знанията за двата подхода Agile Project Management и Agile Business Analysis. Позволява на участниците да придобият два сертификата AgilePM Foundation и AgileBA Foundation чрез участие в само един курс!
Повече
AgilePM® Practitioner
Сертификатът AgilePM® Practitioner е следващо ниво на професионална компетентност за хора със сертификат AgilePM® Foundation. Курсът е подготовка за сертификационен изпит AgilePM® Practitioner
Повече
Малък и среден бизнес
Повече
GDPR Compliance
General Data Protection Regulation - Новата регулация на Европейския съюз за защита на личните данни. Постигане на съответствие.
Повече
AGILEBA® PRACTITIONER
Сертификатът AgileBA® Practitioner е следващо ниво на професионална компетентност за хора със сертификат AgileBA® Foundation. Курсът е подготовка за сертификационен изпит AgileBA® Practitioner.
Повече
Индустрия
Повече
PRINCE2 ® 2017 Foundation
Сертификационен курс по PRINCE2 ® 2017
Повече