Календар

Маркетингови проучвания
Професионална квалификация в специалност "Маркетингови проучвания" за професия "Сътрудник в маркетингови проучвания". Втора квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 660 уч.часа (около 4 месеца при смесена форма на обучение и 8 месеца при присъствена форма на обучение). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо по програми с европейско финансиране.
Повече
Бизнес услуги
Повече
Бизнес администрация
Професионална квалификация в специалност "Бизнес администрация" за професия "Офис мениджър". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо за обучение с ваучер.
Повече
Малък и среден бизнес
Повече
Икономика и мениджмънт
Професионална квалификация: Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: икономист, Трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 6 месеца или по-кратко обучение по част от проесия за избрани дисциплини от кандидата.
Повече
Индустрия
Повече
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения, и валидност, признати в повече от 30 държави по света /http// www.ebcl.eu/.
Повече
EBC*L–A Финанси за нефинансисти
Искате ли да разбирате "финансовия език", така че да участвате активно в разговори с финансистите на работното си място? Искате ли да разберете по-ясно какви разходи възникват във Вашата дейност и кои от тях подлежат на контрол и промяна? Искате ли да бъдете в състояние да планирате цели, които имат своите икономически аргументи? С този курс ще можете да защитавате необходимите разходи в дейностите, с които сте ангажирани и ще бъдете наясно как се формулират целите за печалба. Учебните цели в курса са разработени в съответствие с потребностите на бизнеса за икономическо знание и умения на специалистите, а сертификатът след успешното полагане на изпит EBC*L в Ниво А гарантира международно признание на компетенции, приети като добра практика за бизнес образование в повече от 30 държави в Европа и света.
Повече
PRINCE2 ® 2017 Foundation
Сертификационен курс по PRINCE2 ® 2017
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби
Сертификатът EBC*L Ниво B "Бизнес планиране, Маркетинг и продажби и оценка и анализ на инвестиционни проекти" е един от сертификатите на The European Business Competence* Licence - международно признат стандарт за бизнес образование. Приет е в повече от 30 държави. Демонстрира експертиза за управление на бизнеса на международно признато ниво.
Повече
Управление на конфликти на работното място
Конфликтите са част от нашия личен и професионален живот. Причината може да бъде липса на информация, конкуриране за победа и влияние, опасения от загуби, силна негативна емоция. Независимо какви са причините за конфликт, успешното поведение се състои в избора на стил на комуникация, с който да запазим респект и уважение към другата страна и да отстояваме своя интерес. Курсът разглежда тези теми и упражнява активно прилагане на различни подходи за ситуации на конфликти на работното място.
Повече
Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Повече