Представяне

Нашият бизнес – Помагаме за развиването на бизнес компетенции.

Нашите ценности – Знания, умения, етични отношения

Нашата визия -  Компетентни хора в компетенти организации.

Нашият слоган – Бъди компетентен!

Фактите:

06 юли 2005

Учредяване на Училището за бизнес компетенции ЕООД

25 януари 2006

Приключва акредитирането ни от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение – НАПОО. Училището получава лиценз за професионално образование и обучение по ключови компетенции и предобива статут на Център за Професионално Образование с право да обучава и провежда изпити.

Лицензията позволява да издаваме свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение за следните професии:

 • Индустрия
 • Търговия
 • Икономика и мениджмънт
 • Бизнес администрация
 • Икономическа информатика
 • Малък и среден бизнес
 • Бизнес услуги
 • Административно обслужване
 • Маркетингови проучвания

Нашите свидетелства и удостоверения за придобити компетентности се признават от всички страни, с които България е сключила договор за взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации, включително в Европейския съюз.

1 юни 2006

Училището е акредитирано от EBC*L International – The European Business Competences Licence и става първият в България обучителен и изпитен център за сертификата за бизнес компетенции EBC*L. EBC*L е резултат от сътрудничеството на университети и големи корпорации от Германия и Австрия, и идва да запълни празнотата между нужни на бизнеса компетенции и университетското образование.

Програмите на EBC*L са 100% фокусирани върху практиката. Развитието на мениджърските сертификати за бизнес компетенции включва:

 • декември 2006г. – начало на сертификация в ниво EBC*L A Business economics,
 • октомври 2007г. – начало на сертификация в ниво EBC*L B Business planning, Marketing and Sales, Financial planning, Investment analysis,
 • октомври 2011г.- начало на сертификация в ниво ЕBC*L C Leadership and Management
 • декември 2011г. – обща сертификация EBC*L ECM European Certified Manager – General management certificate.

EBC*L е препоръчан като добра практика за обучение на предприемачи от г-н  Simone Baldassarri, Commissioner, European Commission – Directorate General for Enterprise and Industry.

1 юли 2006

Пускане в редовна експлоатация на уеб-платформа за e-learning.

2006 – досега

Развитие на портфолиото от учебни програми в 3 направления

- Професионални квалификации – в рамките на лиценза на НАПОО;

- Сертификационни програми – EBC*L, професионално управление на ИТ;

- Отворени курсове – колекция от иновативни методи за бизнес.

Позициониране на Училището като доставчик на компетенции за личности и фирми.

2009 – досега

Интензивна работа по програмите “Аз мога”, “Предприемчиви българи” и “Аз мога повече” на Агенцията по заетостта и Европейския социален фонд.

2012

Споразумение с Open Management Education Center – Полша за организиране на обучения по световно признати добри практики за управление на проекти и ИТ – PRINCE2, ITIL и др. и старт на обученията.

Споразумение със Syntea – Полша и акредитиране на Училището като обучителен и изпитен център за сертификата VCC – Vocational Competence Certificate и старт на обученията.

Развиване на уеб-базирана платформа за бизнес обучения на английски език и преход към учебни  платформи на български и английски език, базирани на Moodle / https://e-learning.bg   https://e-learning.sbc.bg  /.

2013

Стартиране на сертификационна програма за архитекти на информационни системи AMSIS във версии AMSIS Foundation, AMSIS Practitioner.

2014

Акредитация на Училище за бизнес компетенции от EBC*L International, Aвстрия като EBC*L Aкадемия за програми по Лидерство и Мениджмънт и сертифициране на бизнес компетенции.

2015

На 25 юни 2015 г. Училище за бизнес компетенции сключи договор за партньорство с PEOPLECERT International, световно известен доставчик на услуги за сертификационни изпити, тестване и оценка.

Целта на партньорството е глобализация на сертификационната програма за системни архитекти AMSIS, разработена и регистрирана с търговски марки  AMSIS Foundation, AMSIS Practitioner от Училище за бизнес компетенции и предлагана на българския пазар от 2013г.

Сътрудничеството с PEOPLECERT е гаранция за високо качество и дава независима оценка на професионалната компетентност на системните архитекти, обучавани по програмата AMSIS.

2016

Стартира разработката на мобилна апликация за бизнес обучения по европейски проект Open Mobile Learning Platform.